Nothing ordinary comes from extraordinary people.

In the start-up world and among entrepreneurs, the extraordinary is created by exceptional individuals. Behind every groundbreaking idea and innovative company lies the passion and determination of risk-takers with a clear mission. These visionary individuals understand that changing the game is not just about following the rules but about creating an entirely new rulebook. Explore the stories of the start-ups and entrepreneurs we have supported, where innovators are redefining the entrepreneurial landscape.

PORTFOLIO

Some of our company

FinTech

Klarna

Automotive

Einride

FinTech

Treyd

Beauty Tech

COMIS

MedTech

IMIDEX

Information Technology

BARID

MedTech

Colzyx

Gaming

Friendbase

AdTech

FAME

Stay informed, stay ahead.

Kapita är engagerat i att skydda och respektera din integritet, och vi kommer endast använda din personliga information för att administrera ditt konto och tillhandahålla de produkter och tjänster du begärt från oss. Ibland vill vi kontakta dig angående våra produkter och tjänster, samt annat innehåll som kan vara av intresse för dig.

Du kan avsluta prenumerationen på dessa kommunikationer när som helst. För mer information om hur du avslutar prenumerationen, våra integritetsrutiner och hur vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet, vänligen granska vår integritetspolicy.

Stay informed, stay ahead.