Skip to content
Svenska

Vi gör skillnad tillsammans.

Vårt åtagande för företagets sociala ansvar och miljö, sociala och styrelsemässiga frågor sträcker sig bortom att uppfylla förpliktelser; det handlar om att aktivt delta i formandet av en bättre värld. Genom partnerskap, hållbara metoder och samhällsengagemang strävar Kapita efter att vara en katalysator för positiv förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Sustainable Development Goals.

Fokus på SDGs.

Vår kompass för positiv påverkan styrs av Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling (SDG). Vi är fast beslutna att anpassa våra affärsprinciper och initiativ med dessa globalt erkända mål, vilket understryker vårt engagemang för att bygga en mer hållbar och inkluderande framtid. Genom att integrera dessa mål i våra kärnvärden och operationer siktar vi på att spela en avgörande roll i att tackla pågående globala utmaningar. Genom samarbete och ansvarsfulla metoder arbetar vi inte bara mot affärssuccé utan deltar aktivt i att skapa en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

02.CSR.Agenda2030

En plats för alla.

Vi belyser vikten av att skapa en värld där ingen lämnas utanför. Vårt engagemang för företagens sociala ansvar är djupt förankrat i att adressera globala utmaningar, med ett speciellt fokus på FN:s hållbarhetsmål 10.2 och 16.7. Genom våra initiativ arbetar vi aktivt för att minska ojämlikheter på olika områden, inklusive inkomst, kön och möjligheter. På så sätt strävar vi efter att stärka marginaliserade samhällen genom att tillhandahålla verktyg och resurser som behövs för att blomstra. Genom att främja inkludering bidrar vi till en samhälle som värdesätter mångfald och säkerställer lika möjligheter för alla.

Göteborgsvän Transparent

Belöningar.

Göteborgsvän 2023/2024.

Det finns många skäl att ge barn en underbar jul. Men egentligen behövs bara ett - för att vi kan. På Kapita tror vi på kraften i att ge tillbaka till samhället och göra en positiv inverkan på de behövandes liv. För detta har Kapita blivit erkänd av Göteborgs Stadsmission som en Göteborgsvän för åren 2023 och 2024. Denna prestigefyllda titel är ett bevis på vårt outtröttliga engagemang för CSR och vår hängivenhet för att stödja barn och familjer som lever i fattigdom och utsatthet, särskilt under julsäsongen.

Våra initiativ.

Vårt engagemang för CSR-arbete sträcker sig djupt in i hjärtat av vår lokala samhälle i Göteborg. Vi har identifierat denna region som en central fokus och implementerar praktiska åtgärder för att maximera vår påverkan. Vi engagerar oss aktivt med det lokala samhället genom riktade initiativ och partnerskap i sårbara områden, som omfattar utbildning, sociala projekt och ekonomiskt stöd för lokal utveckling. Genom att samarbeta nära med externa organisationer och samhällen skräddarsyr vi våra insatser för att möta specifika behov på plats, med målet att skapa motståndskraftiga och sammanhållna samhällen. 

44-care

Stöd lokala utvecklingsprojekt.

Baserad på en empatisk förståelse för lokala behov är vår strategi att aktivt lyssna och samarbeta med berörda samhällen, särskilt i Göteborg. Kapita anpassar sina insatser för att exakt matcha de unika kraven på plats.

21 balance

Inkluderande anställning.

Kapita stödjer passionerat initiativ för mångfald och inkluderande arbetsplatser, och säkerställer rättvis representation på alla nivåer. Genom riktade program, policys och kontinuerlig opinionsbildning skapar vi en miljö där mångfald inte bara firas utan även sömlöst integreras.

1- Open book

Utbildning.

Vårt åtagande att bryta ned hinder börjar med betydande investeringar i utbildningsinitiativ. Detta innebär riktade program utformade för att stärka individer med kunskap och färdigheter som krävs för att övervinna socioekonomiska utmaningar.