Skip to content
Svenska
Alla artiklar

MIDEX:s banbrytande teknologi väcker intresse för förvärv

I en banbrytande satsning för att revolutionera lungcancerdiagnoser har IMIDEX, ett medicintekniskt företag, utvecklat en av världens första medicinska enheter som har fått godkännande från FDA, med hjälp av Google Vertex AI. Med potentialen att avsevärt förbättra upptäckt av lungcancer i tidiga stadier är IMIDEX:s VisiRad™XR stolt över att kunna identifiera lungnoduler som kan indikera cancer med imponerande 83% känslighet, vilket överträffar radiologers förmåga med över 30%.

Adressering av en kritisk fråga

Lungcancer är fortfarande en av de mest dödliga formerna av cancer, med en betydande andel av fallen som diagnostiseras i sena stadier, vilket begränsar överlevnadsgraderna till 5-10%. IMIDEX, med medgrundarna Richard Vlasimsky och Kris Zeschin, strävar efter att förändra denna oroande verklighet. Genom att använda artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) analyserar VisiRad™XR bröströntgenbilder för att erbjuda en mer effektiv och exakt metod för att upptäcka misstänkt lungvävnad.

Resan från egen lösning till vertex AI

IMIDEX började ursprungligen med att utveckla en anpassad lösning inom datorseende och skapade en högkvalitativ datamängd av bröströntgenbilder för att noggrant identifiera lungnoduler. Men den egentillverkade lösningen visade sig vara tidskrävande och krävde manuell inmatning för optimering, vilket hindrade teamets framsteg. Genom att vända sig till Google Cloud Vertex AI kunde IMIDEX slutföra sin preliminära modell på endast två veckor och uppnå en imponerande detektionskänslighet på 83%.

Erik Allen, teknikchef på Echelon, ett företag som stödjer datavetenskapsstartups, betonade värdet av Vertex AI för att effektivisera modelleringsprocessen. Genom att automatisera justeringar av hyperparametrar och andra processer kunde IMIDEX fokusera sina teknikutvecklingsinsatser på att förbättra modellens noggrannhet.

FDA-Godkännande och framtida potential

IMIDEX:s framgångssaga inom den strikt reglerade medicintekniska industrin nådde en avgörande milstolpe med FDA-godkännandet. Genom valideringsstudier med data från 16 sjukhus och kliniska studier med sex datacenter har teknologins effektivitet och säkerhet bevisats. IMIDEX:s modeller, som stöds av Vertex AI, har visat sig vara 30% mer känsliga än radiologer när det gäller att upptäcka lungcancer. Detta öppnar för möjligheten att identifiera lungcancer i dess tidigaste stadier, då prognoserna är betydligt bättre.

Intresse för IMIDEX:s förvärv

Med sin förmåga att identifiera hundratusentals patienter som behöver ytterligare behandling har IMIDEX:s innovativa teknologi väckt stort intresse inom branschen. Det har till och med uppstått rykten om att företaget kan vara föremål för förvärv, eftersom framstående aktörer inom medicintekniken inser den revolutionerande effekten av IMIDEX:s genombrott inom cancerbehandling.

Dr. Keith Hearon, en investerare i IMIDEX och tidigare postdoktor vid MIT Langer Lab, har uttryckt en övertygelse om teknologins bredare påverkan på patientresultat och dess förmåga att minska bördan för läkarna. Medan IMIDEX förbereder sig för att implementera sin teknologi har företagets efterlevnad, säkerhet och infrastruktur i Google Cloud positionerat dem för en smidig integration i sjukhusens system över hela landet.

Sammanfattningsvis har IMIDEX:s resa från en egen lösning till att utnyttja Google Vertex AI inte bara stärkt företagets position som ledare inom diagnos av lungcancer i tidiga stadier, utan har också väckt betydande intresse för eventuella förvärv. IMIDEX:s banbrytande teknologi förväntas ha en betydande inverkan på förbättringen av patientresultat och förändringen av cancerdiagnostiken, vilket kommer att forma framtidens medicinska diagnostik.

Källa: IMIDEX Pressmeddelande & IMIDEX hemsida